preloader
Scroll to top

Audiometria Koszalin – badanie słuchu

Na czym polega badanie audiometryczne?

Spośród kilku rodzajów audiometrycznych badań słuchu, najpowszechniejszym jest audiometryczne badanie tonalne (badanie progu słyszalności). W ogólności pozwala na stwierdzenie, jakie najcichsze dźwięki słyszy dana osoba. Jest to jedna z najważniejszych części ogólnie pojętej diagnostyki słuchu. Audiometria tonalna zaliczana jest do badań subiektywnych, gdyż wymaga współpracy pacjenta z osobą przeprowadzającą badanie. Umożliwia sprawdzenie słyszenia dźwięków o częstotliwości pomiędzy 125 a 10000 Hz. Dzięki niemu wykrywamy niedosłuch, jego poziom, jak też charakterystykę. Wynik audiometrii jest podstawą do przyjęcia odpowiedniego rodzaju leczenia, a zwłaszcza prawidłowego doboru i ustawienia aparatu słuchowego.

Jak wygląda audiometria Koszalin?

Badanie przeprowadzamy w specjalnej kabinie ciszy, gwarantującej odizolowanie od dźwięków otoczenia. Pacjent siada w kabinie i zakłada specjalne słuchawki, przez które generowane są dźwięki testowe do ucha pacjenta (nazywamy to “drogą powietrzną”) lub, w miarę potrzeby, stosowane są tzw. słuchawki kostne, które przekazują dźwięki testowe za pomocą drgań przez kość za uchem (nazywamy to “drogą kostną”). Test wykonujemy dla każdego ucha osobno. Generujemy w nim tony czyste o różnych częstotliwościach od 125Hz do 10000Hz. Pacjent za pomocą specjalnego przycisku (bądź podnosząc rękę) potwierdza, że usłyszał dźwięk o danej głośności i częstotliwości.

Podczas badania protetyk słuchu posługuje się audiometrem, za pomocą którego wysyła do pacjenta dźwięki o różnej częstotliwości i natężeniu. Protetyk ma stały kontakt wzrokowy z pacjentem przez szybę, może też komunikować się z nim przez słuchawki (tzw. intercom). 

Wyniki badania przedstawiane są w formie audiogramu tj. specjalnego wykresu. Audiogram określa wielkość ubytku słuchu poprzez odległość pomiędzy krzywą słyszenia stwierdzoną u pacjenta, a poziomą linią referencyjną. Linia referencyjna oznacza prawidłowy próg słyszenia (pozioma linia 0 dbHL). Audiogram wykonywany jest na bieżąco podczas badania – dostępny jest zaraz po jego zakończeniu. Audiometria w Miniklinice trwa zazwyczaj 20-30 minut.

Audiometria – przeciwwskazania

Badanie audiometryczne jest całkowicie bezpieczne, bez ryzyka wystąpienia powikłań. Ze względu jednak na konieczność przebywania w ciasnej, zamkniętej kabinie, osoby z klaustrofobią powinny być badane poza nią, np. w wyciszonym pomieszczeniu. Wykonuje się u osób w każdym wieku, jednak wymagana jest współpraca pacjenta. Wyniki audiometrii nie będą więc miarodajne u pacjentów chorych psychicznie, otępiałych, a także u najmniejszych dzieci.

Audiometria u dzieci

Badanie słuchu u dzieci wymaga nieco innego podejścia niż u dorosłych. Ze względu na ograniczoną współpracę najmłodszych, typowa audiometria tonalna nie jest u nich wykonywana. Zamiast tego w Miniklinice przeprowadzamy u nich badania obiektywne, jak Tympanometrię i DPOAE, a także audiometrię zabawową oraz VRA.