preloader
Scroll to top

Badanie podstawowych funkcji życiowych

Naszym profesjonalnym Monitorem Funkcji Życiowych Allyn Welch, możemy zbadać:

a) ciśnienie tętnicze

b) nasycenia krwi tętniczej tlenem (wskaźnik SpO2 – badanie przeprowadzane metodą pulsoksymetrii)

c) temperaturę ciała