preloader
Scroll to top

Otoemisja akustyczna trzask lub DPOAE

Od słuchania muzyki po komunikację interpersonalną nasze słyszenie wpływa na sposób, w jaki wchodzimy w interakcję ze światem wokół nas. Niezależnie od tego, czy przyczyny utraty słuchu są wrodzone, czy z powodu narażenia na hałas, przewlekłe infekcje lub starzenie się, utrata słuchu może okazać się szczególnie kłopotliwa, a czasami izolująca dla pacjentów.

Objawy utraty słuchu i czynniki ryzyka

Podczas gdy wiek może być częstym czynnikiem powodującym utratę słuchu, wielokrotne narażenie na codzienne hałasy może również wpływać na słuch. Praca w miejscu z głośną maszyną bez odpowiedniej ochrony słuchu lub częste słuchanie głośnej muzyki, są również możliwymi przyczynami utraty słuchu.

W przypadku stopniowego ubytku słuchu przez znaczny okres czasu, pacjenci mogą mieć problem z rozpoznaniem pogarszającego się słuchu. Objawy utraty słuchu obejmują:

  • brak lub ograniczona reakcja dziecka na dźwięki
  • dzwonienie, ryczenie, syczenie lub brzęczenie w uchu, znane jako szum uszny
  • ból ucha,
  • podrażnienie lub wyciek płynu z ucha
  • słuchanie telewizji lub radia z większą głośnością niż poprzednio
  • przytłumiony słuch lub uczucie, że Twoje ucho lub uszy mogą być zatkane
  • trudności w rozumieniu, co mówią inni, zwłaszcza gdy obecny jest szum tła

Jeśli niepokoi Cię utrata słuchu lub zauważysz którykolwiek z tych objawów, nasz zespół specjalistów może przeprowadzić testy w celu określenia poziomu jego utraty i zapewnić leczenie przywracające słuch, w tym aparaty słuchowe. Oferujemy usługi zarówno dla pacjentów dorosłych, jak i dzieci.


Otoemisja akustyczna trzask lub DPOAE