preloader
Scroll to top

Tympanometria Koszalin

Tympanometria – pozwala wykryć choroby uszu

Tympanometria jest badaniem stosowanym do określenia stanu ucha środkowego i ruchliwości błony bębenkowej (ang. tympanic membrane), a także przewodnictwa kostnego. Zaliczana jest do obiektywnych badań, tj. takich, gdzie jego wynik niezależny jest od współpracy pacjenta i wyklucza błędy mogące powstać z celowej, bądź przypadkowej ingerencji osoby badanej. Pozwala na na wykrycie niedosłuchu, a także wielu innych nieprawidłowości, np. wysiękowego zapalenia ucha środkowego. Badanie wykonuje się najczęściej u niemowląt i dzieci do 5 roku życia, choć dużą wartość diagnostyczną ma u pacjentów w każdym wieku. Co warto wiedzieć o badaniu?

Czym jest tympanometria?

Tympanometria to jedna z nieinwazyjnych metod badania słuchu, polecana przede wszystkim jako skuteczny sposób zdiagnozowania niedosłuchów i zapalenia ucha środkowego u dzieci. Podczas badania, rejestrowane jest wychylenie błony bębenkowej tj. cienkiej struktury oddzielającej przewód słuchowy od ucha środkowego. Do wychyleń dochodzi pod wpływem zmiany ciśnienia i bodźców akustycznych. Dzięki uzyskaniu danych mierzalnych badanie zalicza się do obiektywnych. Pozwala to sprawdzić choroby słuchu u najmłodszych pacjentów.

Tympanometria u dzieci

Wspomniane wyżej czynniki pozwalają przeprowadzić badanie tympanometrii w Miniklinice Koszalin u dzieci od pierwszych miesięcy życia. Pomimo że badanie nie jest bolesne, wiąże się z pojawieniem nieznanych wcześniej dla pacjenta odczuć w wyniku zmian ciśnienia i natężenia dźwięku, co może wywoływać stres i niepokój u dziecka. Zaleca się, aby mali pacjenci byli trzymani w trakcie badania przez rodziców na kolanach. W przypadku nieco starszych dzieci warto wytłumaczyć im, na czym polega badanie i przygotować je na całą sytuację. Aby móc uzyskać wiarygodny wynik, badanie musi być przeprowadzone w bezruchu i milczeniu. Badanie trwa kilka minut i kończy się wykonaniem wydruku – tympanogramu, który jest analizowany przez lekarza.

Przebieg badania:

  • do kanału usznego pacjenta dosunięta zostaje końcówka sondy tympanometru, z założonym specjalnym grzybkiem uszczelniającym. W zależności od kształtu i wielkości wejścia kanału usznego dobrana zostaje odpowiednia końcówka, w celu zapewnienia szczelnego przylegania sondy.
  • następuje badanie, trwające kilkadziesiąt sekund, podczas którego pacjent słyszy generowane przez tympanometr tony i wyczuwa drgania wewnątrz ucha.
  • identyczną procedurę przechodzi drugie ucho pacjenta

Badanie jest całkowicie bezbolesne, może być wykonywane nawet u noworodków i nie wymaga specjalnego przygotowania (kanał uszny powinien być drożny).

Kiedy wykonać badanie?

Badanie tympanometrii wykonuje się podczas:

  • przeprowadzania diagnostyki perforacji błony bębenkowej, 
  • diagnostyki zapalenia ucha środkowego (poprzez wykazanie obecności płynu gromadzącego się w jego jamie),
  • oceny funkcji trąbki słuchowej (trąbki Eustachiusza) i jej zdolności do otwierania się i zamykania, a także nerwu twarzowego,
  • diagnostyki niedosłuchu. Tympanometria jest cennym elementem diagnozy audiometrycznej. Sama w sobie nie jest badaniem wrażliwości słuchu (ubytku słuchu), ale raczej miarą transmisji energii poprzez ucho środkowego. Dla pełniejszej diagnozy ubytku słuchu należy wykonać audiometrię tonalną. Tympanometria dostarcza jednak unikalnych danych, pozwalających m.in. na rozróżnienie niedosłuchu odbiorczego od przewodzeniowego.