preloader
Scroll to top

Od słuchania muzyki po komunikację interpersonalną nasze słyszenie wpływa na sposób, w jaki wchodzimy w interakcję ze światem wokół nas. Niezależnie od tego, czy przyczyny utraty słuchu są wrodzone, czy z powodu narażenia na hałas, przewlekłe infekcje lub starzenie się, utrata słuchu może okazać się szczególnie kłopotliwa, a czasami izolująca dla pacjentów.

Objawy utraty słuchu i czynniki ryzyka

Podczas gdy wiek może być częstym czynnikiem powodującym utratę słuchu, wielokrotne narażenie na codzienne hałasy może również wpływać na słuch. Praca w miejscu z głośną maszyną bez odpowiedniej ochrony słuchu lub częste słuchanie głośnej muzyki, są również możliwymi przyczynami utraty słuchu.

W przypadku stopniowego ubytku słuchu przez znaczny okres czasu, pacjenci mogą mieć problem z rozpoznaniem pogarszającego się słuchu. Objawy utraty słuchu obejmują:

  • brak lub ograniczona reakcja dziecka na dźwięki
  • dzwonienie, ryczenie, syczenie lub brzęczenie w uchu, znane jako szum uszny
  • ból ucha,
  • podrażnienie lub wyciek płynu z ucha
  • słuchanie telewizji lub radia z większą głośnością niż poprzednio
  • przytłumiony słuch lub uczucie, że Twoje ucho lub uszy mogą być zatkane
  • trudności w rozumieniu, co mówią inni, zwłaszcza gdy obecny jest szum tła

Jeśli niepokoi Cię utrata słuchu lub zauważysz którykolwiek z tych objawów, nasz zespół specjalistów może przeprowadzić testy w celu określenia poziomu jego utraty i zapewnić leczenie przywracające słuch, w tym aparaty słuchowe. Oferujemy usługi zarówno dla pacjentów dorosłych, jak i dzieci.


VRA (Visual Reinforcement Audiometry – Audiometria wspomagana wizualnie) to test, który mierzy wrażliwość słuchu i jest przeznaczony dla pacjentów, którzy nie są w stanie wykonać tradycyjnych testów ze względu na wiek lub ograniczenia rozwojowe. Test jest zwykle przeprowadzany na dzieciach w wieku od siedmiu miesięcy do dwóch i pół roku.

Procedura

Podczas testu dziecko siedzi na kolanach rodzica w gabinecie badań słuchu, gdzie dźwięki i dźwięki mowy są prezentowane przez głośnik ustawiony z boku. Typową reakcją jest obrót głowy w kierunku głośnika, wzmocniony uruchomieniem atrakcyjnej dla dziecka animowanej zabawki obok głośnika. Gdy dziecko jest uwarunkowane, aby zareagować na dźwięk, intensywność sygnału zmniejsza się, aby określić wrażliwość słuchu dziecka.

Ograniczenia

Wyniki uzyskane podczas testowania przez głośnik reprezentują wrażliwość słuchu na lepsze ucho słuchowe, jeśli istnieje różnica między uszami. Aby uzyskać informacje dotyczące uszu, testy muszą być przeprowadzane w słuchawkach, które nie mogą być tolerowane przez młodsze dzieci. Ponadto wyniki mogą być ograniczone przez poziom rozwoju i / lub czas uwagi. Pomimo ograniczeń, VRA jest jednak bardzo pomocnym badaniem subiektywnym wstępnym, możliwym do przeprowadzenia u małych dzieci.