preloader
Scroll to top

Polityka prywatności

Polityka Prywatności w Miniklinice

Poufność danych i ochrona prywatności naszych Pacjentów jest dla nas kwestię priorytetową. Dlatego w trosce o bezpieczeństwo Twoich danych oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, w Miniklinice ustanowiliśmy zbiór zasad określających sposoby gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Miniklinika sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie, 75731, przy ul. Modrzejewskiej 16/1.

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz możesz się kontaktować w następujący sposób:

 • pocztą tradycyjną na adres siedziby firmy
 • pocztą elektroniczną na adres: recepcja@miniklinika.pl

Dane Osobowe

Podane przez Ciebie dane osobowe przetwarzane są w celu:

 • dostarczenia Ci usług medycznych (przeprowadzenie badań lub udzielenia innych świadczeń zdrowotnych),
 • dokonania rozliczeń finansowych,
 • przesłania danych medycznych (np. zdjęcia endoskopowe) lub przekazania
 • materiałów informacyjnych (np. przypomnienie o wizycie) oraz promujących produkty i usługi Minikliniki
 • obsłużenia reklamacji jeśli wpłyną,
 • archiwizowania Twoich danych zgodnie z przepisami prawa,
 • zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia (prowadzony monitoring wizyjny kliniki).

Twoje Prawa

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację,
 • prawo wycofania zgody,
 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, tylko w sytuacji jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Udostępnianie danych podmiotom trzecim

Miniklinika sp. z o.o. będzie przekazywać Twoje dane osobowe jedynie:

 • podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu,
 • podmiotom uprawnionym przepisami prawa,
 • podmiotom i osobom fizycznym upoważnionym przez Ciebie.

Zapewnienie ochrony danych osobowych i poufności naszych Pacjentów

 • Wszystkie dane wrażliwe, a zwłaszcza dane medyczne naszych Pacjentów objęte są bezwzględną ochroną. Miniklinika stosuje zabezpieczenia przeciwdziałające wypływowi danych poufnych. Wszystkie dane wrażliwe przechowywane są w sposób zapewniający ochronę przed dostępem osób niepowołanych (m.in. na bezpiecznych serwerach),
 • nasz personel przeszedł odpowiednie szkolenia dot. szczegółowych procedur przy przetwarzaniu danych wrażliwych,
 • stosowany monitoring wizyjny zapewnia zachowanie poufności i intymności Pacjenta (bezpośrednie strefy zabiegowe wyłączone są z monitoringu poprzez zastosowanie tzw. “privacy masking”)